ANBI

De aanvraag voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is nog in behandeling

Een ANBI-status heeft vele voordelen voor onze stichting, maar ook voor onze donateurs. Donaties kunnen namelijk als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek, als via periodieke giften.
Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Natuurlijk is het niet nodig om op onze toekenning voor de ANBI-status te wachten. Ook nu kunnen wij heel goed uw donaties en giften gebruiken.
Uw kunt uw financiële ondersteuning overmaken naar IBAN NL02 INGB 00071901 09 t.n.v. Stichting Helpende Handen Twente

geldboompje kweken

Scroll Up