Diensten

Een kleine greep uit de diensten die wij leveren:

  • Brood- en voedselpakketten; bedoeld voor degenen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die om wat voor reden dan ook, buiten de Voedselbank vallen.
  • Inloophuis
  • Kringloopwinkel
  • Inzamelpunt voor kleding, huishoudelijke artikelen, apparatuur, klein meubilair, witgoed, karton, laptops, telefoons, cartridges, oud ijzer. Wij zullen proberen om eerst de defecte zaken te repareren om vervolgens weer in de kringloopwinkel te verkopen. Alle opbrengsten komen weer ten goede aan de stichting
  • Maatschappelijke dienstverlening; begeleiding, dagbesteding, re-integratie (geïndiceerd)
  • Kookcursussen; basis koken, budget koken, koken met ouderen, samen koken om nieuwe contacten op te doen, etc.
  • Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden stageplaatsen op niveau 1/2 en voor speciaal onderwijs
  • Wij werken samen met de Raad van de Kinderbescherming, jongeren kunnen bij ons hun taakstraf uitvoeren

Wij willen een steunpunt zijn voor de buurt (en verder) Iedereen kan bij ons terecht voor een praatje, voor advies, met problemen, etc. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen. Koffie en thee staat in ieder geval altijd klaar…

koffieenthee[1]

Scroll Up